In 2017 is Schade24 met het initiatief gekomen om door middel van de Schade24 Award de lezer een kijkje te geven in de kwaliteit van de (letsel)schadebehandeling. Wij hopen hiermee onze samenwerking met de verschillende partijen te verbeteren en transparantie te bieden binnen ons vak. Sinds vorig jaar betrekken wij bij deze Award niet meer alleen de verzekeraars, maar ook enkele betrokken letselschadebureaus, waar wij in het proces mee te maken hebben gehad. Het afgelopen jaar hebben wij als Schade24 hard gewerkt aan deze beoordeling volgens verschillende criteria.

Hoewel er over het algemeen een positieve indruk wordt gewekt over het vertrouwen in verzekeraars, gaven de consumenten volgens CVS Consumenten Monitor de verzekeraars in 2017 gemiddeld slechts een 6,1 en in 2018 een 6,2! Uit het rapport dat onlangs over 2019 verscheen blijkt dat de verzekeraars het afgelopen jaar op dit punt stabiel zijn gebleven en opnieuw een 6,2 hebben behaald. Deze cijfers laten dus genoeg ruimte voor verbetering; iets dat wij als Schade24 met behulp van onze jaarlijkse Award graag willen bevorderen. Het is echter niet voor niets dat zelfs Kamerleden en het Verbond van Verzekeraars stellen dat het huidige stelsel van letselschadevergoeding op de schop moet omdat er onder andere te weinig capaciteit bestaat bij verzekeraars om het aantal schadeclaims op te vangen en deze zo vlot en correct mogelijk te behandelen.

Door middel van onze Award hopen wij de consument – én verzekeraars – bewust te doen worden van de kwaliteit van de huidige schadebehandeling, waardoor de ervaring van het slachtoffer kan worden verbeterd. Wij van Schade24 willen hiermee bereiken dat we samen met de schadebehandelaar de vertrouwenszorgen van het slachtoffer kunnen ontnemen, zodat deze zich volledig kan focussen op een voorspoedig herstel.

Zoals hierboven is besproken, beoordelen wij voor de Award niet meer alleen de verzekeraars, maar ook enkele betrokken letselschadebureaus. Hoewel de meeste verzekeraars en letselschadebureau’s gemiddeld een voldoende hebben bemachtigd, zijn er ook enkele partijen die op verschillende criteria nog ruimte hebben voor verbetering. De bereikbaarheid van de behandelaar en de snelheid van de behandeling zijn met name puntjes van kritiek, iets waar nog aan gewerkt kan worden. Voor de schadebehandeling is het prettig als een cruciale partij goed bereikbaar is en dat de communicatie soepel verloopt. Indien de bereikbaarheid matig tot slecht is en dit de snelheid van de behandeling vervolgens beïnvloedt is dit (in)direct merkbaar voor het slachtoffer en kan deze zich hierdoor minder goed richten op zijn herstel. Om dit verbeterpuntje iets duidelijker uit te leggen, maken we gebruik van het volgende voorbeeld: onze cliënt heeft letsel opgelopen naar aanleiding van een ongeval. Ten behoeve van het herstel van deze cliënt is het van belang dat hij behandelingen krijgt van de fysiotherapeut. Helaas heeft cliënt het niet al te breed en leveren deze behandelingen hem een behoorlijke kostenpost op. De aansprakelijke verzekeraar is uiteraard bereid om deze kosten te vergoeden, maar heeft hiervoor nog geen formeel akkoord gegeven of moet de betalingsopdracht nog doorgeven aan de financiële afdeling. In een andere situatie heeft de behandelaar van de tegenpartij het misschien wel ontzettend druk en komt hij niet toe aan dit schriftelijke verzoek en kan hij/zij de telefoon wegens drukte of afwezigheid niet beantwoorden. In zo’n geval kan moeizame communicatie/bereikbaarheid of vertraging van de schadebehandeling voor de cliënt ontzettend veel negatieve gevolgen hebben. Cliënt gaat zich hier vervolgens druk om maken en dit is absoluut niet bevorderlijk voor zijn herstel. Om deze reden zal dit criterium altijd een aandachtspunt blijven, maar wij hopen dat de betreffende verzekeraars, na bewustwording hiervan, hier goed aan zullen gaan werken.

Helaas is Het Waarborgfonds dit jaar niet in de prijzen gevallen, maar desalniettemin willen wij wél graag een shoutout naar hen doen. Voor veel mensen zal dit een onbekende partij zijn, waardoor wij des te meer reden zien om hen eens in het (winter)zonnetje te zetten. Het Waarborgfonds is er namelijk voor de slachtoffers die geen gegevens hebben van de wederpartij, de wederpartij een onverzekerd voertuig betreft of wanneer er een andere bepaalde reden is waardoor de verzekeraar van de wederpartij de schade niet dekt. Het Waarborgfonds staat in deze gevallen – uiteraard onder strenge voorwaarden – graag voor de slachtoffers in onzekerheid klaar en bewijst zichzelf daarmee een grote eer.

Voordat we de uitslagen van de Award over 2019 hieronder bekend maken, willen we tot slot een moment nemen om stil te staan bij enkele ontwikkelingen binnen letselschadeland. Wist u bijvoorbeeld dat…
… het aantal verkeersongevallen op de snelweg in 2018 t.o.v. 2014 is toegenomen met maar liefst 123%? De grootste oorzaken hiervan zijn snelheidsoverschrijdingen en afleiding, waarbij de smartphone de hoofdrol speelt.
… verzekeraars in het vorige jaar 12.879 gevallen hebben aangetoond waarin er verzekeringsfraude is gepleegd? Volgens de cijfers betreft dit 12% meer dan in het jaar 2017. … het absoluut een fabel is dat de meeste letselschadezaken voor de rechter worden uitgevochten? Uit verschillende bronnen blijkt namelijk dat slechts 5% van de schadezaken in de rechtszaal belandt.

Dit jaar zullen de criteria wederom globaal worden geformuleerd aan de hand van de GBL en het CVS-onderzoek. Het gaat om de volgende criteria:

  • Betrouwbaarheid en deskundigheid;
  • Snelheid van de behandeling van het dossier;
  • Oplossingsgericht meedenken in het belang van de benadeelde;
  • Bereikbaarheid behandelaar van verzekering of letselschadebureau;
  • Respecteren van de rechten van het slachtoffer;
  • Professionaliteit van de medewerkers;
  • Volwaardige klachtenprocedure.

Verzekeraar

Totaal

Unigarant

9

Achmea

8.7

ASR

8.4

NH1816

8.2

De Goudse

8.1

Bovemij

7.9

Klaverblad

7.9

Unive

7.7

TVM

7.6

Leaseplan

7.6

Amlin

7.4

Reaal

7.3

De Vereende/Waarborgfonds

7.2

VGA

7.1

AIG

7

Ansvar Idea

6.9

Aegon

6.9

ZLM

6.6

HDI

6.3

Medirisk

6.2

VvAA

6.1

Allianz/Allsecur

5.6

Hema verzekeringen

5.5Schaderegelaar in opdracht van verzekeraar

Totaal

DEKRA

8.1

Cordaet

7.9

Andriessen

7.3

Raasveld

7.2

OAK advocaten

7.1

GRM

7

Sedgwick

6.9

R.P. van Dijk

6.6

AMS

6.5

van Ameyde

6.2

Achmea

8.7

ASR

8.4

NH1816

8.2

De Goudse

8.1

Bovemij

7.9

Klaverblad

7.9

Unive

7.7

TVM

7.6

Leaseplan

7.6

Amlin

7.4

Reaal

7.3

De Vereende/Waarborgfonds

7.2

VGA

7.1

AIG

7

Ansvar Idea

6.9

Aegon

6.9

ZLM

6.6

HDI

6.3

Medirisk

6.2

VvAA

6.1

Allianz/Allsecur

5.6

Hema verzekeringen

5.5

 

Schaderegelaar in opdracht van verzekeraar

Totaal

DEKRA

8.1

Cordaet

7.9

Andriessen

7.3

Raasveld

7.2

OAK advocaten

7.1

GRM

7

Sedgwick

6.9

R.P. van Dijk

6.6

AMS

6.5

van Ameyde

6.2