Ontwikkelingen op medisch gebied: een zegen voor het welzijn?

 
 

Als je pakweg 500 jaar geleden ernstig ziek werd, had je in het algemeen een groot probleem. De gezondheidszorg was destijds nog niet in staat om je weer beter te maken. In de 19e en 20e eeuw ging de geneeskunde met rasse schreden vooruit. De ontdekking van Louis Pasteur dat er een verband bestaat tussen micro-organismen en ziekten bijvoorbeeld, gaf de aanleiding tot de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen specifieke ziekten. Een echte doorbraak in de medische wetenschap was de ontdekking van het eerste algemeen bruikbare antibioticum penicilline door Alexander Fleming in 1928. Daarnaast werd in 1953 de basis gelegd van de moleculaire biologie en moderne genetica door de ontdekking van de structuur van DNA door James Watson en Francis Crick. Bovendien heeft de automatisering haar greep gekregen in de gezondheidszorg. Röntgenapparatuur, MRI-scanners en PET/CT-scanners bijvoorbeeld zijn niet meer weg te denken in een modern ziekenhuis. De ontwikkelingen op medisch gebied zijn kortom niet meer bij te benen.

 

Deze ontwikkelingen hebben het gevolg dat ziekten sneller opgespoord en genezen kunnen worden. Ook wordt hierdoor de zorg goedkoper, aangezien er minder mankracht nodig is om een patiënt te genezen en daarbij worden procedures eenvoudiger. De algehele levensverwachting en de kwaliteit van leven stijgen tevens door deze bloei. Naast deze voordelen kent de vooruitgang op medisch gebied ook een schaduwzijde. De werkgelegenheid in de medische sector neemt door steeds verdergaande automatisering in de zorg drastisch af. Van artsen wordt verwacht dat zij ook over voldoende ICT-kennis beschikken naast hun kennis op medisch gebied. Vele artsen voldoen hier niet aan, want ondanks dat medische procedures door geavanceerde apparaten steeds gemakkelijker worden, wordt de bediening van deze apparaten alsmaar complexer. Zeker wanneer deze mankementen vertonen. Ten slotte zal het aantal medische fouten niet afnemen door automatisering in de medische wereld, doordat apparatuur zijn eigen gebreken kent, zoals bijvoorbeeld storingen en niet adequaat kunnen reageren op situaties welke afwijken van de situaties waarop het apparaat is geprogrammeerd. In mijn volgende blog zal ik nader ingaan op deze problematiek.

 

Al met al kleven er zowel voordelen als nadelen aan de expansie op medisch gebied. Het kan geschieden dat je onbedoeld en onverwachts lichamelijk letsel oploopt door de medische vooruitgang hoe ambivalent dit ook moge klinken. Naast letselschade veroorzaakt door onder andere verkeersongevallen en weersomstandigheden behandelen de juristen van Schade24 ook letselschade welke je hebt opgelopen in een medische omgeving. Voor de specialisten van Schade24 is dit geen punt. Indien je nieuwsgierig bent geworden naar onze diensten, kun je altijd vrijblijvend een afspraak maken met Schade24. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 bereikbaar op telefoonnummer 024-6793842. Daarnaast is het mogelijk om ons een e-mailbericht te sturen via info@schade24.com.

 

Over auteur

C. Aalders
Letselschadebehandelaar  

 
 

MISSCHIEN OOK INTERESSANT